IKON Interregionalt KulturOplevelses Netværk

Interregionalt KulturOplevelses Netværk, är ett gränsöverskridande samarbete i Kattegatt/Skagerack regionen.

Vi förenar 47 partners i form av museum, universitet, kommuner och regioner, belägna runt Skagerack och Kattegatt dvs. i Nord Jylland, Väst Sverige och Syd Norge.

Vårt gemensamma mål är att öka antalet besökare till våra arenor genom kunskapsbaserade upplevelser. Projektet syftar till att stärka besöksnäringen genom att tillgängliggöra, levandegöra och utveckla våra kulturmiljöer och kulturella besöksmål.

Available in Android Market Available on the App Store
Nu är appen publicerad och färdig att installera från både Android Market och App Store.
Klicka på bilderna ovan eller sök efter ordet kulturupplevelser på Market eller Store.
Elingaard Herregård Gamlebyen i Fredrikstad Kongsten Fort Fredriksten festning Sundsby Säteri Bohus Fästning Kungälv Gunnebo Slott Tjolöholms Slott Läckö Slott Varbergs fästning 1612 Bangsbo Museum Sæby Museum Try Museum Isegran Kragerø Limfjordsmuseet Sotenäs kommun Hole kommune Asker kommune Drammen kommune Nedre Eiker kommune Röyken kommune Hurum kommune Tanums kommun Munkedals kommun Bohusläns museum Väderöarna - uthamn och andaktsrum Lysekils kommun Orust kommun Äskhults by Norsk Maritimt Museum Skagen By- og Egnsmuseum Vendsyssel Historiske Museum Telemark Museum Stenungsön Skagens Museum